Help? Tạo lệnh nhưng bị "blocked by CORS" bằng Reactjs

Mọi người ai có kinh nghiệm chia sẽ cách xử lý với. Mình gọi qua postmain thì oke nhưng khi gọi ở reactjs nó sẽ bị báo cors block. Mọi người góp ý nhé

Allow me to close this, it’s duplication of Call Api Trade New Order blocked by CORS policy from Reactjs.