Các câu hỏi thường gặp về API Binance

Trong các cuộc hội thoại gần đây trong forum API, chúng tôi nhận thấy có rất nhiều câu hỏi được lặp lại thường xuyên, vì vậy chúng tôi quyết định mở topic FAQ về API này để mọi người dễ dàng tham khảo.

 1. Tại sao tôi liên tiếp gặp lỗi: “Timestamp for this request is outside of the recvWindow.” ?
  Điều này có nghĩa là thời gian hệ thống của bạn không đồng bộ với thời gian máy chủ. Vì vậy hãy kiểm tra xem đồng hồ có đang đồng bộ không, nếu sau khi đồng hộ hoá mà vẫn không thành công, vấn đề có thể là giá trị recvWindow.

 2. IP của tôi đã bị chặn vì IP Limit! Tôi phải làm gì để ngăn chặn việc đạt giới hạn này?
  Nếu bạn muốn truy xuất dữ liệu thị trường, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng websockets vì đều này sẽ không được tính vào IP Limit. Thông tin về việc sử dụng websocket có thể được tìm thêm tại đây: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#payload-order-update

 3. Làm sao để lấy thông tin từ một biểu tượng?
  Bạn có thể dùng endpoint api/v3/exchangeInfo cho SPOT và fapi/v1/exchangeInfo cho FUTURES.

 4. Tôi nhận được lỗi code này, nó có nghĩa là gì?
  Tại đây bạn có thể tìm các lỗi gặp phải và giải thích sợ bộ về lỗi đó: https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#error-codes-2

 5. Tại sao tôi lại nhận được thông báo này: “Rest API Trading not enabled”.
  Điều này có nghĩa là API đang được bảo trì, vui lòng kiểm tra thông báo mới nhất tại Kênh thông báo API: https://t.me/binance_api_announcements

 6. Có ai ở bộ phận Hỗ trợ khách hàng ở đây không?
  Đây là forum cho người dùng đặt câu hỏi về code, hoặc cách sử dụng API. Không có các yêu cầu từ phía Dịch vụ Khách hàng, ví dụ như: khoá rút, 2FA không hoạt động… Vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng tại đây để nhận được sự hỗ trợ tại đây..
  Nếu bạn là VIP trader, có thể liên hệ qua vip@binance.com. VIP trader tại Binance chi tiết tại đây.

 7. Tìm thêm các câu hỏi thường gặp tại đây: https://dev.binance.vision/tag/faq

English please

This section is in Vietnamese.

oh i see. Alright

1 Like